Thursday, March 07, 2013

Nasehat Nenek untuk Cucu


Surat ini dibuat oleh nenek saya, untuk adik adik di SMP 1 Magelang.


Cucu-cucu ku sayang,

Sebagai orang yang sudah berumur 89 tahun (1 tahun lagi sudah berumur 90 tahun) saya boleh menyebut anda sekalian dengan cucu-cucu bukan? Cucuku yang tertua sudah berumur 40tahun.

Ditilik dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mari kita timbulkan pertanyaan dalam diri kita, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kepada Negara dan bangsa? Tentu akan terjadi beraneka ragam jawaban.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu pedoman hidup saya, yang saya terima dari orang tua saya, dan saya teruskan kepada anak cucu saya. Dan hari ini pedoman hidup tersebut ingin saya sampaikan kepada kalian.

Pedoman hidup saya disebut Dasa Sila, yang isinya adalah:
1.Berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.Berbakti kepada Utusan Tuhan
3.Setia kepada Kalifatullah (Pembesar Negara) dan Undang-undang Negara
4.Berbakti kepada Tanah Air
5.Berbakti kepada orang tua (ayah ibu)
6.Berbakti kepada saudara tua
7.Berbakti kepada guru
8.Berbakti kepada pelajaran keutamaan
9.Kasih sayang kepada sesama hidup
10.    Menghormati semua agama

Khususnya untuk berbakti kepada tanah air, ingin saya sampaikan, usahakan untuk bisa mencintai tanah air kita Indonesia dengan sepenuh hati dengan jalan antara lain; mengikuti upacara bendera di sekolahan atau di mana saja anda diundang untuk mengikutinya, gunakanlah barang-barang buatan dalam negeri, konsumsilah makanan-makanan produksi dalam negeri dan juga yang sangat penting usahakanlah untuk mempunyai watak jujur.  Kiranya cukup sekian sedikit nasehat dari saya.

Jakarta, 7 Maret 2013
Ny. Roesmiati Soepandji.

No comments:

Post a Comment